Over A&E

De vakgroep Anatomie en Embryologie van de Universiteit Maastricht verzorgt onderwijs in de anatomie, embryologie en histologie (d.m.v. virtuele microscopie) voor gezondheidswetenschappers, studenten geneeskunde en artsen, biomedische studenten en voor andere opleidingen waarin het menselijke lichaam centraal staat.

Daarnaast worden verschillende anatomisch-klinische en basale vraagstellingen onderzocht, deels in samenwerking met klinische vakgroepen.

Voor het anatomisch onderwijs en onderzoek is de vakgroep Anatomie en Embryologie van de Universiteit Maastricht aangewezen op de donatie van lichamen. Mensen kunnen hun lichaam door middel van een codicil ter beschikking stellen. Informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden onder het kopje Donaties.