Onderzoek

Bij de vakgroep Anatomie & Embryologie lopen meerdere projecten op het gebied van toegepaste/klinische anatomie. Het doel is om in samenwerking met klinische afdelingen specifieke morfologische vragen met betrekking tot diagnose of therapie te beantwoorden (Arno Lataster, Andreas Herrler).

Daarnaast worden verschillende basale onderzoeksvragen bestudeerd, zoals de rol van voeding in de postnatale ontwikkeling, de rijping en de functie van de darm, de invloed van de samenstelling van de macronutriënten op steatose (leververvetting), en de rol van arginine bij endotheliale dysfunctie (Leo Köhler).

Een speerpunt binnen het onderzoeksprogramma “Epidemiology of musculoskeletal disorders” van de onderzoeksschool CAPHRI en het Centre of Evidence Based Physiotherapy (CEBP) is de anatomische validatie van moderne beeldvormende technieken (ultrasonografie, DT-MRI) (Judith Sieben).

In samenwerking met de afdeling Anesthesiologie onderzoeken we de functionele implicaties van de 3-D structuur en histologische morfologie van het cervicale zenuwstelsel (Thomas Verlinden).

Met de afdeling Kindergeneeskunde analyseren we de ontwikkeling van de placenta bij vroeggeboortes, die veroorzaakt zijn door chorioamnionitis of preeclampsie. Het accent ligt op aspecten van villus maturatie, immunologische competentie en vasculaire ontwikkeling (Ulrike von Rango).

Recentelijk is een nieuwe onderzoekslijn opgestart met drie promovendi met als doel de vervaardiging van 3-D reconstructies van humane embryonen. Speerpunt is de ontwikkeling van buik en bekken (darmen, vaten, nieren, voortplantingsorganen, diafragma, buikwand en bekkenbodem) (Leo Köhler, Wout Lamers).

Studenten kunnen bij de afdeling solliciteren naar stageplaatsen (major, junior, senior, WESP) en zo via deelname aan deze onderzoeksprojecten wetenschappelijk ervaring opdoen (Leo Köhler).