Onderwijsmateriaal

Virtuele microscopie

Sinds 2007 staan de door de capaciteitsgroep ontwikkelde virtuele microscopische preparaten (hoog-resolutie scans van histologische coupes) op een algemeen toegankelijke website. Ieder jaar worden nieuwe scans toegevoegd. De site heeft een viewer, waarmee op de coupes ingezoomd kan worden tot op celkernniveau zodat de verschillende weefsels en organen microscopisch bestudeerd kunnen worden. De website wordt gebruikt tijdens de practica Virtuele Microscopie voor de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, Life Sciences UCM, arts klinisch onderzoekers.

Onderwijsmateriaal

De capaciteitsgroep ontwikkelt en onderhoudt de volgende categorieën onderwijsmateriaal:

  1. Atlassen
  2. Presentaties / Lezingen
  3. Handleidingen
  4. Beeldmateriaal
  5. Anatomische modellen en plastinaten (Studiezaal)
  6. Snijzaalpreparaten
  7. Visualisering van humane embryo's

De materialen uit de categorieën 1 t/m 4 zijn gedeeltelijk via deze website of via een interne website beschikbaar. Auteursrechtelijk beschermde materialen zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML). Ook kunnen studenten op afspraak gebruik maken van onze Studiezaal en (bijvoorbeeld voor een bloktoets) de anatomie bestuderen met behulp van alle daar aanwezige modellen, plastinaten, atlassen, boeken, posters etc.

Snijzaalpreparaten kunnen de studenten tijdens practica bestuderen in aanwezigheid van docenten van de afdeling.

De onderwijsproducten uit de categorieën 1-4 zijn beschikbaar op de webstek A&E op Eleum, het ‘onderwijsplein’ van de FHML.

Let op! Alleen geautoriseerde studenten en docenten hebben hier (met een wachtwoord) toegang. Procedure: Inloggen My UM > Blauwe Tab Organizations > FHML-g-students (studenten) kiezen of FHML-g-faculty (docenten) > Groene kolom links > Kies Anatomie: de link die dan verschijnt, is de webstek A&E.

NB. Er zijn twee inlogmogelijkheden. Voor toelichting, zie aldaar.