Onderwijs

De afdeling Anatomie & Embryologie verzorgt onderwijs op de gebieden macroscopie, histologie m.b.v. virtuele microscopie en humane ontwikkelingsbiologie.

Deze vakken worden hoofdzakelijk onderwezen in (vaak) door een lezing ingeleid practicum. Geneeskunde studenten schrijven zich in voor de facultatieve practica, en biomedische studenten nemen deel aan verplichte practica in hun curriculum. De practica vormen een onderdeel van curricula in blokstructuur. De onderwerpen van practica worden bepaald door de biomedische/medische casussen en diagnosevaardigheden (Skillslab), die binnen een blok aan bod komen.

Tijdens de practica gebruiken de studenten gescande histologische coupes, macroscopische preparaten, modellen, klinische afbeeldingen (X-Ray, CT, MRI, Echo’s) en korte handleidingen met vragen en opdrachten. Een of meerdere docenten begeleiden de practica; zij beantwoorden vragen en bespreken de bevindingen met de studenten.

Aan de hand van zogenaamde 'vivo' sessies bestuderen studenten de levende anatomie. Tijdens deze sessies krijgen studenten inzicht in de functionele anatomie door hun in de snijzaal opgedane topografische kennis toe te passen op medestudenten.

In het derde jaar krijgen studenten de kans om deel te nemen aan een dissectie cursus. Het zelf ontdekken van anatomische structuren zoals spieren, bloedvaten, zenuwen en ligamenten is een zeer motiverende en daarom uitstekende manier van leren.

De ontwikkeling van beeldvormende technieken, zoals CT en MRI, heeft het spectrum aan mogelijkheden om de binnenkant van het menselijk lichaam te bestuderen dramatisch vergroot. De interpretatie van deze afbeeldingen, en meer nog die van pathologische afwijkingen, vereist een diepgaand begrip en kennis van de normale driedimensionale structuur en compositie van het lichaam. Studenten kunnen deze kennis het beste opdoen door een combinatie van realistische 3D modellen, dissectie preparaten en 'in vivo' anatomie.

Het wetenschappelijk personeel van de afdeling werkt mee aan fundamentele en klinische onderzoeksprojecten, binnen de afdeling of in samenwerking met andere afdelingen van de UM en het azM.

Studenten kunnen deelnemen aan lopende onderzoeksprojecten en zo ervaren hoe wetenschappelijk onderzoek er in de praktijk aan toegaat. Dit kunnen ze doen als studentassistenten voor het onderwijs (practicum begeleiding) of als stagiaires (major, junior, senior, WESP, AKO). Sollicitaties kunnen ze richten aan het secretariaat van de afdeling.

Klik hier voor een overzicht van de onderwijsmaterialen die worden gebruikt binnen het medisch curriculum van FHMLg.