Handleidingen

Voor de meeste practica zijn handleidingen beschikbaar. Deze geven achtergrond informatie over het onderwerp en opdrachten/vragen die de studenten thuis kunnen voorbereiden en tijdens de practica beantwoorden.

Voorbeeld handleiding: Hart en bloedvaten practicum