Gedragsregels

Gedragsregels bij ongevallen t.b.v. de capgroep Anatomie & Embryologie

Een aantal vakgroepleden heeft een training gevolgd voor EHBO en bedrijfshulpverlening (BHV).

Bij ongevallen dienen de volgende gedragsregels te worden gevolgd:

 1. Wie is aanspreekpunt voor welke gebeurtenis?
 • Eerste hulp: de EHBO’ers (Muriel Filliers, Jelly Soffers, Els Terwindt)
 • Brand of ander onheil, van beperkte omvang: de BHV’ers (Muriel Filliers, Jelly Soffers, Els Terwindt, Johan Hekking)
 • Calamiteiten: bel 1333, daarna wel met spoed één der onderstaande personen inlichten.

 • Piepernummer:
  • Johan Hekking BHV *819676
  • Els Terwindt EHBO - BHV *819711

 • Wat moet er gebeuren als de ontruimingsalarminstallatie in werking treedt?
  Een rood busje aan het plafond, de slow-woop, geeft met een langzaam aanzwellend en snel afnemend geluid aan dat het gebouw onmiddellijk ontruimd dient te worden. Hiertoe moeten de vluchtwegen worden gebruikt.

 • Wat zijn vluchtwegen?
  De routes die worden aangeduid met pictogrammen.

  De gebruikelijke trappen in de lifttoren mogen dan niet gebruikt worden!
  Dit voorkomt dat de brandweer in zijn handelingen wordt belemmerd. De vluchtwegen voor onze afdeling zijn: via het betonnen trappenhuis achter in de gang links en via de stalen trap halverwege de loopbrug naar het azM.