Dissectie cursus

Dissectiecursus toegepaste klinische anatomie jaar 3 Geneeskunde

Met ingang van studiejaar 2013-2014 gaat de vernieuwde dissectiecursus van start in het derde jaar van het geneeskundecurriculum. De dissectiecursus wordt in elke run in vier  modules aangeboden (clusters Circulatie en longen, Abdomen, Bewegingsapparaat, Psychomedisch). Elke module sluit met klinische inbreng aan op de inhoud van de cluster.

Er zijn vijf sessies gepland op resp. de woensdagochtend of -middag, afhankelijk van de cluster. Het instapniveau van de cursus sluit aan op het kennisniveau van een derdejaarsstudent. In de sessies kunnen studenten zelf dissecteren aan de hand van al vergaarde anatomische kennis. Aansluitend zullen verschillende clinici operatieve ingrepen demonstreren c.q. de interpretatie van medische beeldvorming uiteenzetten. Van deelnemers wordt eigen inbreng verwacht door middel van voorbereidingsopdrachten en/of voordrachten.

Een actieve participatie en professionele houding zijn vanzelfsprekend. Deelnemers dienen goed voorbereid naar de cursus te komen en aan alle sessies deel te nemen. Deelname zal redelijkerwijs geëvalueerd worden met een beoordeling, en bij een positieve uitslag resulteren in uitreiking van een certificaat.

Plaatsen zijn gelimiteerd en worden per cluster verdeeld. Tijdens de eerste bijeenkomst van de basisgroep in de run wordt door de groep besloten wie van de groep zal deelnemen aan de dissectiecursus. Het is niet mogelijk buiten deze procedure om in te schrijven of een plaats te reserveren.