Atlassen

De capaciteitsgroep Anatomie & Embryologie presenteert in het kader van bepaalde onderwijsblokken 'atlassen' ter bestudering van de anatomie. Deze atlassen vormen tevens een opsomming van die structuren die een basisarts aan de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences in Maastricht verondersteld wordt te kennen. 'Kennen' is in dit verband: weten waar ze liggen, hoe ze eruitzien en wat hun functionele betekenis is.

Bepaalde blokken bieden studenten de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een verzameling modellen, anatomische preparaten, scans en röntgenfoto's te bestuderen via deze 'atlassen'. Voor de microscopische anatomie zijn soortgelijke lijsten van structuren opgesteld. Daarnaast zijn er handleidingen met links naar de website Virtuele Microscopie, waar de gescande histologische coupes te vinden zijn. Tijdens de practica worden de coupes aan de hand van opdrachten en onder begeleiding van een docent bestudeerd. De student zoekt dan de betreffende structuren bij verschillende vergrotingen zélf op en kopieert en annoteert selecties ervan naar een PowerPoint bestand. Op deze manier maakt iedere student(e) zijn/haar eigen histologische mini-atlas aan.

Tip 1: de legenda's van de atlassen zijn in de documenten opgenomen op de pagina's direct na de titelpagina.

Tip 2: om problemen met printen te voorkomen, kun je de atlas het beste downloaden van de website en dan vanaf je computer printen. Dit doe je door de atlas met de rechter muisknop aan te klikken en "save target as..." (of "opslaan als..") te kiezen. Vervolgens sla je het document op op je bureaublad (desktop) en open je deze (in Acrobat). Vanuit Acrobat kun je nu printen. Daarna kun je het document eventueel weer wissen.

Voorbeeld atlas
Abdomen / Pelvis I Bovenbuikorganen (3.571 Mb)
Legenda

Voorbeeld VM atlas
MICROSCOPISCHE ANATOMIE – Virtuele Microscopie: PPT Introductie