Anatomie & Embryologie (A&E)

Bij het macroscopisch anatomie onderwijs bestuderen studenten het menselijk lichaam aan stoffelijke overschotten en modellen. Bij de anatomie in vivo leren studenten zich een beeld te vormen van de ligging van anatomische structuren bij de levende mens. Vertrekpunt daarbij is het door inspectie en palpatie bij elkaar herkennen en aftekenen van oriëntatiepunten aan het lichaamsoppervlak. 

1